PREDÁTOŘI

(I PREDATORI)

Pietro Castellitto .

Dvě rodiny: první intelektuálská patřící ke střední třídě a druhá proletářská a fašistická. Dvě opačné domácnosti, které sdílí stejnou džungli: Řím.
Due famiglie: borghese e intellettuale la prima, proletaria e fascista la seconda. Nuclei opposti che condividono la stessa giungla, Roma.

Cinema Italiano
attendi la proiezione ufficiale
oppure