SESTRY MACALUSOVY

(LE SORELLE MACALUSO)

Emma Dante.

Dětství, dospělost a stáří pěti sester narozených a vychovaných v jednom bytě v posledním patře domu na předměstí Palerma.
L’infanzia, l’età adulta e la vecchiaia di cinque sorelle nate e cresciute in un appartamento nella periferia di Palermo.

Cinema Italiano