DĚTI

(FIGLI)

Giuseppe Bonito .

Sara a Nicola mají spokojený život. Narození druhého dítěte však nabourá rovnováhu celé rodiny a zapříčiní řadu tragikomických situací.
Sara e Nicola hanno una vita felice. L’arrivo del secondo figlio sconvolge gli equilibri di tutta la famiglia dando vita a situazioni tragicomiche.

Cinema Italiano