ZLOVOLNÉ HISTORKY Z PŘEDMĚSTÍ

(FAVOLACCE)

Damiano D'Innocenzo, Fabio D'Innocenzo .

Černá povídka, která bez příkras popisuje vývoj mezilidských vztahů v jednom společenství rodin.
Una favola nera che racconta senza filtri le dinamiche che legano i rapporti umani all'interno di una comunità di famiglie.

Cinema Italiano